Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Welvaart meer dan winst?

5/9/2018 - In een artikel in Trouw geeft Volkert Engelsman, de nummer 1 in de duurzame 100 van Trouw, aan dat welvaart meer is dan winst. Volgens Volkert Engelsman kan een samenwerking tussen de financiële en de duurzame wereld ons een nieuwe welvaart opleveren.

Het artikel gaat over dat landen steeds verder kijken dan alleen het Bruto Nationaal Product. Zo worden er in sommige landen ook de ecologische, sociale en culturele welvaart in kaart gebracht.

Ook wordt aangegeven dat we bezig zijn met people, planet en profit, maar dat profit (winst) het altijd wint. Ondanks dat we maatschappelijk goed willen doen blijft profit dus het belangrijkste. Tevens wordt aangegeven dat burgers (inwoners) van Nederland tot 25 keer meer energiebelasting op fossiele brandstoffen betalen dan grootgebruikers. Eigenlijk komt het erop neer dat burgers de klimaatschade van grootgebruikers betalen. Daarnaast is er geen duurzaamheid zonder transparantie. Volkert Engelsman hoopt dat Nederland in 2040 lekker, gezond en duurzaam eet: een transparante voedselketen die werkt op basis van True Cost en eerlijke- markt- en machtsverhoudingen.

Volkert Engelsman sluit af met “Waar een wil is, is een omweg”.

Vindt u ook dat welvaart meer is dan winst? En ziet u mogelijkheden voor uw eigen bedrijf om meer op people en planet te richten dan op profit?

Lees hier het artikel op de website van Trouw.