Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Verduurzaming van de scheepvaart

18/4/2018 - Er is belangrijke stap gezet om de scheepvaart te verduurzamen. Op de klimaattop van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) hebben namelijk 173 landen afgesproken dat in 2050 de CO2-uitstoot van de internationale scheepvaart moet zijn gehalveerd.

De 173 landen die zijn aangesloten bij de IMO hebben na lange onderhandelingen afgesproken dat met de invoering van verschillende milieumaatregelen de uitstoot van CO2 moet verminderen. Enkele maatregelen zijn het gebruik van schonere brandstof en het ontwerpen van zuinigere schepen. Gehoopt wordt dat scheepvaartsector hierdoor sneller duurzaam wordt.

Als tussenstap is afgesproken dat in 2030 de CO2-uitstoot met 40 procent moet zijn verminderd. Bij dit doel telt 2008 als beginpunt, in dat jaar was de internationale scheepvaart verantwoordelijk voor 2,5 procent van de totale CO2-uitstoot.

In Nederland wordt op dit moment getest op het gebruik van schonere brandstoffen en er worden proeven gedaan met elektrisch varen.