Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Milieuschade kost Nederlandse samenleving veel geld

27/6/2018 - De onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concluderen dat de milieuschade die Nederland oploopt door de uitstoot van schadelijke stoffen jaarlijks 31 miljard euro bedraagt. Dit bedrag staat gelijk aan 4,5 procent van het bruto binnenlands product (BBP).

Wat opvalt bij het onderzoek is dat bijna 98 procent van alle berekende schade voortkomt uit de uitstoot naar de lucht. Het gaan dan vooral om broeikasgassen als CO2 en methaan en luchtverontreinigende stoffen zoals ammoniak, stikstofoxiden en zwaveldioxide.

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat de sector verkeer en landbouw met 12 miljard euro de meeste schade veroorzaakt. De landbouwsector komt op de tweede plaats met 6,5 miljard euro. Andere sectoren die veel schade veroorzaken zijn industrie en raffinage en de energiesector.

Hergebruik van materialen en grondstoffen in de productie en de overgang naar andere energiebronnen zouden de milieuschade kunnen verminderen.