Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Klimaattop in Polen

3/12/2018 - Op dit moment wordt in Polen de klimaattop gehouden, waar besluiten genomen moeten worden over de invulling van het historische klimaatakkoord van Parijs. De afzonderlijke landen moeten voor het eerst hun klimaatplan presenteren. Daarnaast wordt er onderhandeld over hoe de klimaatinspanningen meetbaar en controleerbaar gemaakt kunnen worden.

Heel veel ambtenaren gaan aan de slag met de afspraken over klimaatinspanningen en hoe dit meetbaar gemaakt kan worden. Dit staat nu nog in vele documenten maar moet worden teruggebracht tot een document waar de politieke kopstukken over kunnen onderhandelen.

Er werd al eerder onderhandeld door voornamelijk klimaat ambtenaren. Nu gaan politici er ook mee aan de slag.

In het klimaatakkoord van Parijs staan kort gezegd de volgende doelen: de opwarming van de aarde wordt beperkt tot 2 graden Celsius waarbij gestreefd wordt naar maximale opwarming van 1,5 graad, CO2-uitstoot moet worden verminderd, alle deelnemende landen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de CO2-uitstoot en er moet onderzoek komen naar technieken die daarbij helpen.

Het Klimaatakkoord van Parijs is door 195 landen ondertekend. Hiervan hebben 21 landen het nog niet officieel erkend en de Verenigde Staten hebben zich teruggetrokken.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de klimaattop? Onze tip: hou het nieuws in de gaten.