Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Kabinet wilt transport duurzamer maken

6/4/2018 - Het kabinet gaat 48 miljoen euro investeren om de transportsector duurzamer te maken. Ongeveer de helft van dit bedrag zal naar Topsector Logistiek gaan. Topsector Logistiek zet zich in voor economische groei en export met de ambitie om logistiek schoner en slimmer te maken.

De overige helft gaat naar de bouw van zeven waterstof tankstations. Van dit bedrag worden tevens bedrijven gecompenseerd die elektrische bestelwagens kopen. Er wordt verwacht dat steden hierdoor schoner worden.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (Stientje van Veldhoven) gaat ervan zo Nederland als distributieland snel emissiearm en waar mogelijk emissieloos te maken.

Vorig jaar oktober werd ook al 30 miljoen euro vrijgemaakt voor deze sector.