Nederlandse boeren minste milieu-impact ter wereld

4/8/2017 - Uit een onderzoek van ABN Amro bank blijkt dat de Nederlandse agrarische sector relatief de minste impact op het milieu heeft in vergelijking met alle andere landen in de wereld. Bij dit onderzoek is gekeken naar wat per kilo wordt verbruikt, zoals CO2, energie, antibiotica en pesticiden.

Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat Nederland goed bezig is het met tegengaan van voedselverspilling. In de agrarische sector worden namelijk veel restproducten gebruikt.

Daarnaast worden plantenresten als grondstoffen gebruikt voor verschillende materialen, de CO2 die vrijkomt wordt gebruikt in kassen en biomassa wordt gebruikt om de CO2-uitstoot te verminderen.

Dat Nederland zo goed scoort komt waarschijnlijk door de strenge regelgeving.