Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Milieu: Meer Vooruitdenken

Om de milieuwinst van onze activiteiten voor iedereen inzichtelijk te maken, berekent Shanks al jaren zelf haar CO2-voetafdruk. Om deze MVO-ambitie concreet te maken is deze rapportage gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. Hiermee draagt Shanks op een transparante manier bij aan het duurzaamheidbeleid van onze klanten. DNV Business Assurance heeft de activiteiten van Shanks geverifieerd, Kema Emission Verification Services heeft de CO2-inventarisatie gecontroleerd en voor het bepalen van vermeden emissies hebben we ons laten adviseren door Royal Haskoning. Shanks Nederland heeft de ambitie om na deze prestatie door te groeien naar niveau 4 van de Prestatieladder. Klik hier voor meer informatie over de CO2-Prestatieladder.

Managementsystemen

Shanks werkt met managementsystemen die ervoor zorgen dat milieu- kwaliteit- en veilig werken is gewaarborgd. Alle Shanks bedrijven werken volgens een managementsysteem dat is gecertificeerd volgens één of meerder normen. Dit zijn onder andere ISO 14001, ISO 9001, VCA en OHSAS 18001. Een overzicht van deze certificeringen vindt u hier waarbij een indeling naar 'hoofdbedrijf' is aangehouden.

Wetgeving

De wetgeving met betrekking tot afvalstoffen is uitgebreid en complex. Binnen de afvalsector moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen, het Landelijke Afvalstoffenplan 2, de IPPC-richtlijn en referentiedocumenten voor best beschikbare technieken (BBT). Het geheel van regelgeving heeft daardoor een onoverzichtelijk karakter gekregen. Wij adviseren u graag over de voor u relevante regelgeving. Klik hier om met ons in contact te komen.