Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Deelname aan Initiatieven

Het deelnemen aan diverse initiatieven behoort tot de eisen van de CO2-Prestatieladder. Shanks vult dat op diverse manieren in. Bijvoorbeeld door lidmaatschappen van brancheorganisaties, gezamenlijke projecten met ketenpartner en overheden en initiatieven die recycling stimuleren.

Shanks Afvalwijzer

Door afvalstoffen naar aard te scheiden kunnen hieruit nieuwe grondstoffen gemaakt worden. Het scheiden kan het beste plaatsvinden op de plaats waar het afval vrijkomt.

De Shanks Afvalwijzer is een eenvoudige tool waarmee berekend kan worden wat het effect van gescheiden inzameling van afvalstromen is, indien dit door Shanks wordt verzorgd. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt met de gemiddelde verwerking in de markt.

De Afvalwijzer biedt niet alleen inzicht in het effect op de CO2-voetafdruk maar geeft tevens aan hoeveel afval er wordt gerecycled. Bij veel afvalstromen gebeurd dit op een goede manier maar bij met name bedrijfsafval en bouw- en sloopafval presteert Shanks beter dan de markt. U vindt de afvalwijzer via deze link. Probeer het eens

Een actieve rol binnen de branche

Shanks Nederland is al jaren actief betrokken binnen de afval-, transport- en industrieel reinigingsector. In verschillende brancheverenigingen draagt Shanks actief bij aan het onderzoek naar of opzetten van nieuwe initiatieven die ook als doel hebben CO2 emissies van de branche te verminderen. De brancheverenigingen waar Shanks actief participeert zijn onder andere:

Nieuwe initiatieven

Shanks heeft een CO2 werkgroep geformeerd waarin alle bedrijven zijn vertegenwoordigd en die initieel ten doel had de certificering in goede banen te leiden en te komen tot een gestandaardiseerde aanpak. Na het behalen van het certificaat zal de werkgroep nog minimaal 2 x per jaar vergaderen om de voortgang van (besparing)projecten en nieuwe ontwikkelingen te bespreken. Vast agendapunt is ook nieuwe CO2 initiatieven. Nieuwe relevante initiatieven kunnen vervolgens via de nieuwsbrief het jaarverslag of de website van Shanks worden gecommuniceerd. Een CO2 initiatief moet binnen een van de volgende thema’s passen:

  • Het verhogen van energie-efficiency van het bedrijfproces.
  • Het vergroenen van brandstofgebruik of overgaan op CO2-vriendelijkere alternatieven.
  • Het vermijden van CO2-emissies in de keten na Shanks

Het initiatief moet bij voorkeur een inschatting kunnen geven van de impact of besparing die op een van de bovenstaande thema’s wordt bereikt. Onze bedrijven participeren in diverse initiatieven. Recent is het overzicht aangepast en is de status van het project toegevoegd waardoor een actueel beeld wordt gegeven.