Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Toelichting CO2 emissies


Emissies 2010

In totaal is in 2010 408 kton CO2 geïmiteerd. Het overgrote deel (75% of 306 kton) zijn dit procesemissies van het verwerken van chemische afvalstoffen en thermisch reinigen van grond, het composteren/vergisten van GFT en organische afvalstromen en de methaanemissie uit de stortplaats.

De emissies vanwege het gebruik van brandstoffen en elektriciteit is bijna 100 kton in 2010. Hiervan is 44% (44,6 kton) afkomstig van het transport van goederen en 56% van het gebruik van brandstoffen en elektriciteit op onze productielocaties.

De belangrijkste wijziging ten opzichte van onze CO2 voetafdruk van 2009 betreft het gebruik van groene stroom afkomstig van HVC. In totaal is in 2010 17,9 MWh HVC groene stroom gebruikt en is CO2 emissie in scope 2 met 7,7 kton afgenomen ten opzicht van het gebruik van eenzelfde hoeveelheid grijze stroom in 2009.

Conform de eisen van de CO2 prestatieladder zijn ook de CO2 emissies bepaald van personenvervoer bij Shanks. De emissies vanwege leaseauto’s, het zakelijk gebruik van privéauto’s, vliegreizen en reizen met het openbaar vervoer is iets meer dan 2 kton CO2 (0,6% van het totaal).

Vermeden emissies


Recycling activiteiten kosten uiteraard energie en zorgen voor CO2 emissies. Het recyclen van afval zorgt echter ook voor een afname van het gebruik van primaire grondstoffen. In de laatste jaren zijn er veel onderzoeken verschenen waar ook het CO2 voordeel van recycling wordt benadrukt. In het onderzoek ‘Saving Materials’ van het Copernicus Instituut is bijvoorbeeld bepaald dat op dit moment afvalverwerking al een reductie van het energiegebruik met ruim 106 PJ en CO2 emissiereductie van 4465 ktCO2 verzorgd.

In de CO2 voetafdruk van Shanks worden al jaren potentieel vermeden emissies berekend. In 2010 is door Shanks ca. 17 MWh aan duurzame energie geproduceerd, 2,7 miljoen GJ aan energie uit afval gebruikt en 2 miljoen ton (secundaire) brand- en grondstoffen uit afval geproduceerd. Potentieel is hierdoor 714 kton CO2 in de gehele keten vermeden.