CO2 Emissie

Shanks rapporteert al jaren de relevante CO2 emissies in haar jaarverslag. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de CO2-emissies van Shanks Nederland van 2016, gebaseerd op de eisen die de CO2-Prestatieladder aan de voetafdruk stelt. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de CO2-emissies door onze bedrijfsactiviteiten en de hoeveelheid CO2-emissie die wordt vermeden door het recyclen van afval.

CO2-Voetafdruk Shanks Nederland


In onderstaande documenten zijn onze CO2-voetafdrukken over afgelopen jaren te vinden net als de verklaringen hiervoor van de certificerende instantie. In 2015 zijn we overgegaan op een driejaarlijkse verklaring maar laten nog steeds elk jaar onze CO2 berekeningen door een externe instantie controleren.