Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

CO2 Doelstelling

Shanks heeft haar beleid op dit gebied vertaalt naar concrete ambities en doelstellingen.

Onze ambitie

Het is de ambitie van Shanks om haar productie gerelateerde CO2 emissies te verbeteren door:

• De diesel efficiency van onze bedrijven te verbeteren ten opzichte van het basisjaar 2010.
• De hoeveelheid vermeden CO2-emissies te verhogen door innovatie en verdere verbetering van onze recyclingactiviteiten.
• Onderzoek te doen naar alternatieve energie (zon en wind) en daar waar mogelijk te investeren in het toepassen van deze energiebronnen.

Onze doelstelling

Om deze ambitie te kunnen realiseren is de volgende relatieve doelstelling voor Shanks geformuleerd:

In 2020 heeft Shanks haar relatieve CO2 emissie en relatieve vermeden CO2 emissie met minstens 10% verbeterd ten opzichte van 2010

Deze CO2 ambitie en reductiedoelstelling is vastgesteld door de directie van Shanks Nederland BV en mede ondertekent door alle directeuren van de Shanks bedrijven. De officiële beleidsverklaring vindt u onderstaand