Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

CO2 Prestatieladder

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn voor Shanks twee belangrijke elementen in ons beleid. Hierover zijn we transparant. Dit doen we door onze prestaties op dit gebied op diverse manieren openbaar te maken, bijvoorbeeld in ons Jaarverslag. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze prestaties op een objectieve manier worden gemeten.

De CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in de keten. Het gaat daarbij vooral om energiebesparing, het efficiƫnt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. In eerste instantie is de CO2-prestatieladder door ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Sinds maart 2011 is het beheer en verdere ontwikkeling van de CO2-Prestatieladder ondergebracht bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Meer informatie over de CO2 Prestatieladder vindt u hier: www.skao.nl.

Als Shanks hebben we ervoor gekozen om onze CO2 voetafdruk op te stellen volgens de eisen van de CO2 prestatieladder omdat:

  • De opzet van de CO2 prestatieladder (reductie, transparantie en participatie) sluit aan bij de werkwijze van Shanks.
  • Het certificaat is breed erkend binnen de bouwsector en krijgt binnen andere sectoren steeds meer bekendheid.

Shanks Nederland is in het voorjaar van 2012 gecertificeerd op niveau 3 van de CO2 prestatieladder.