Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Onze diensten

Shanks biedt u een totaalpakket op het gebied van milieudienstverlening. Ons afvalverwerkingsbedrijf zorgt voor een integrale aanpak, waarbij alle in te zetten middelen optimaal op elkaar worden afgestemd; een uniek totaalpakket op het gebied van verantwoorde milieudienstverlening.

Wij regelen alles op het gebied van afval en afvalverwerking op een duurzame manier. Voor iedere organisatie, van klein tot groot, bieden wij een op maat gemaakte totaaloplossing van inzameling, bewerking en verwerking van afvalstoffen tot reiniging en transport van afvalstoffen. Met deze klantgerichte benadering 'ontzorgen' wij onze klanten. Hiermee bedoelen we dat wij de zorg voor het totale afvalmanagement uit uw handen nemen en alles van A tot Z voor u regelen. We zorgen er voor dat de afvaldienstverlening uw primaire bedrijfsprocessen niet, of zo min mogelijk, verstoord. Maar ontzorgen houdt bijvoorbeeld ook in dat we onze dienstverlening aanpassen aan de openingstijden van uw locatie(s). Daarnaast zorgen we voor uitstekend lopende operationele zaken, duurzame verwerking en kostenefficiëntie.

Uniek is dat wij afval omzetten in nieuwe producten. Shanks’ hergebruikte afval is overal terug te vinden. Zo zijn wij niet alleen afvalinzamelaar en afvalverwerker, maar ook toeleverancier voor een groot aantal industrieën. Een greep uit onze lange lijst van activiteiten:

  • Inzamelen, sorteren en verder bewerken van niet-gevaarlijk afval, zoals bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, agrarisch afval en papier en karton door onze bedrijven Icova, Van Vliet Contrans, Vliko, KLOK, Smink en Van Vliet Groep.
  • Verwerken van reststoffen tot grondstof voor hergebruik, zoals puingranulaat, energiepellets, steenwolgranulaat, houtsnippers en compost door ons bedrijf Van Vliet Groep.
  • Inzamelen, transporteren en verwerken van gevaarlijk afval, zoals chemicaliën, ziekenhuisafval en vervuild water en slib door ons bedrijf ATM.
  • Reinigen van verontreinigde grond en Teerhoudend Afval Granulaat (TAG), zowel thermisch reinigen als extractief reinigen (wassen) door ons bedrijf ATM.
  • Compostering van organische en anorganische afvalstoffen als groen afval en GFT-afval door onze bedrijven Van Vliet Recycling en Orgaworld.
  • Pyrolyse van afvalstoffen met terugwinning en hergebruik van energie door ons bedrijf ATM.
  • Industrieel reinigen van onder andere grote installaties in de chemie en de olie- en gaswinning door ons bedrijf Reym.
  • Het ledigen en reinigen van vetputten door onze bedrijven Afval Service Zeeland, Van Vliet Groep, Milieu Express, Kluivers, Smink, Van Loenen, Klok, Van den Enden, Van der Stoel, Icova, Van Vliet Contrans, Van Tuijl, Vliko, Van der Heiden, Tol.
  • Stortplaats met terugwinning van energie, zoals gebruik stortgassen in energiecentrale door ons bedrijf Smink.
  • Vergisting van organische en anorganische afvalstoffen en verwerking incontinentiemateriaal door ons bedrijf Orgaworld.