Wij zijn Renewi

Een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht. Ontstaan door de fusie van Shanks en Van Gansewinkel. Marktleider voor de inzameling en recycling van afval tot product.

Wij geloven dat afval niet bestaat. Daarom maken wij van uw afval nieuwe grondstoffen en producten. En dat doen wij voor vele duizenden bedrijven in Nederland, van MKB tot multinational.

Weten wat onze unieke aanpak voor u kan betekenen? Bezoek de nieuwe Renewi website en neem direct contact met ons op.

Bewerking voor hergebruik

Een verantwoorde bewerking van de ingezamelde afvalstoffen begint meestal met het sorteren, waarbij het afval wordt gescheiden in verschillende stromen van gelijk materiaal. De Shanks-bedrijven beschikken over uitgebreide faciliteiten om afval op een efficiënte manier te sorteren. Na sortering is het afval geschikt om verder bewerkt te worden tot een nieuw product of om te worden vervoerd naar een eindverwerker.

Algemeen bekende voorbeelden van afvalscheiding, die ook aangeboden worden door onze bedrijven, zijn:

  • Papier dat wordt verwerkt tot nieuw papier, wc-papier en karton
  • Glas dat wordt verwerkt tot nieuwe flessen en potten
  • Plastic dat wordt verwerkt tot nieuwe bloempakken en tuinmeubelen
  • Blikjes die worden verwerkt tot nieuw staal en aluminium

Een aantal Shanks’ specifieke voorbeelden van afvalscheiding en bewerking zijn:

  • Bedrijfsafval wordt verwerkt tot brandstof (Icopower)
  • Groenafval dat wordt verwerkt tot compost voor bijvoorbeeld de akkerbouw (Tunnelcompostering)
  • Hout dat wordt verwerkt in spaanplaat (Houtfabriek)

Gevaarlijk afval

Een afvalstroom die meer aandacht vraagt voordat het verwerkt kan worden, is industrieel en gevaarlijk afval. Ons bedrijf ATM heeft zich hierin gespecialiseerd. Voorbeelden van dergelijk afval die ATM voor u kan verwerken zijn verontreinigde grond, teerhoudend asfalt, verf, chemisch afval, afvalwater, oliehoudend slib en scheepsafval. Voor de verwerking van deze afvalstoffen beschikt ATM over een thermische reinigingsinstallatie, een pyrolyseinstallatie, een slibverwerkingsinstallatie en een afvalwaterzuivering. Voor meer informatie over ATM en wat zij eventueel voor u kunnen betekenen, klik hier.